มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หน้าหลัก
Call for Papers
เกณฑ์การพิจารณาบทความ
กำหนดการรับบทความ
คณะทำงาน
การส่งบทความ
ลงทะเบียน
สถานที่จัดการประชุม
Sponsors
Contact Us

 

 

 

 

 

 

<<กำหนดการประชุม ECTI-CARD2011 new!!>>
<<รายชื่อบทความที่ได้รับการตอบรับ>>

ขั้นตอนการโอนเงิน

ราคาค่าลงทะเบียน (บาท)
Early Bird *
On-site **
1. Regular
3800
4300
2. ECTI-Member
3500
4000
3. Student
3500
4000
4. ECTI-Student-Member
3200
3700
5. Accompany
2500
3000

* ชำระเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554
** ชำระเงินในวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2554

ขั้นตอนที่ 1:
ทำการโอนเงินเข้าบัญชี ECTI ACCOUNT ตามรายละเอียดดังนี้

Bank name: Siam Commercial Bank
Account name: ECTI Association
Bank Branch: Bangkadi (Pathumthani)
Saving Account   No. 329-564256-8

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ECTI Association
สาขา บางกะดี (ปทุมธานี)
บัญชี ออมทรัพย์ หมายเลข 329-564256-8

ขั้นตอนที่ 2:
ทำการสแกน Slip พร้อม Upload ผ่าน http://ecticard2011.ecticard.org/submission/payment/home/0


   

ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster