มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หน้าหลัก
Call for Papers
เกณฑ์การพิจารณาบทความ
กำหนดการรับบทความ
คณะทำงาน
การส่งบทความ
ลงทะเบียน
สถานที่จัดการประชุม
Sponsors
Contact Us

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด


ผศ.ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 เมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
web : www.ecticard2011.org
E-mail : duang-arthit@rsu.ac.th 
Tel : 02-9972200-30 ต่อ 3553, 1595

 

 

Web master

ดร. สุวรรณ จันทร์อินทร์
E-mail : suwan@rsu.ac.th  
Tel : 02-9972200-30 ต่อ 3607

 

   

ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster