มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

หน้าหลัก
Call for Papers
เกณฑ์การพิจารณาบทความ
กำหนดการรับบทความ
คณะทำงาน
การส่งบทความ
ลงทะเบียน
สถานที่จัดการประชุม
Sponsors
Contact Us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<กำหนดการประชุม ECTI-CARD2011>>
<<รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน new!!>>
<<รายชื่อบทความที่ได้รับการตอบรับ>>

สถานที่จัดงาน

5-6 พฤษภาคม 2554
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต

Amari Don Muang Airport Hotel

333 Chart Wudthakas Road, Moo 10, Srikan, Don Muang, Bangkok 10210, THAILAND

Tel: +66(0)2566 1020 Fax: +66(0)2566 1941

ในการจองห้องพัก ท่านต้องจองล่วงหน้าก่อนวันที่ 8 เมษายน 2554 ครับ!!!!
[ท่านสามารถ click download ฟอร์มจองห้องพักได้ที่นี่]

http://www.amari.com/donmuang/

แผนที่การเดินทาง (Map)

   

ป.โทหลักสูตรไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ม.รังสิต สมาคมECTI webmaster